Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Udbrændthed og stress

Udbrændthed er en voksende bekymring i det moderne samfund, og forskning viser, at det er et udbredt fænomen, der påvirker millioner af mennesker verden over. Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af udbrændthed. Men hvad gør vi? 


Udbrændthed kan skyldes forskellige faktorer, herunder jobkrav, manglende støtte og manglende kontrol over arbejdsmiljøer. Det er en kompleks tilstand, der kan påvirke forskellige aspekter af livet, herunder relationer, personligt velvære og jobpræstation…

Læs mere...

Sociopatens indflydelse på stress

Sociopaten

At arbejde med en sociopat kan være en meget stressende og udfordrende oplevelse. Sociopater er individer, der mangler empati og har en tendens til manipulerende, udnyttende og vildledende adfærd. Når du arbejder med en sociopat, kan det være svært at vide, hvad du kan forvente, og hvordan du skal håndtere den stress, der medfølger situationen.


En af de primære kilder til stress, når man arbejder med en sociopat, er uforudsigeligheden i ​​deres adfærd. Sociopater kan være charmerende og manip…

Læs mere...

Mikrostress: Forståelse og håndtering af hverdagsstressorer

Mikrostress

I dagens tempofyldte verden er stress blevet en del af vores hverdag. Uanset om det er en arbejdsdeadline, trafik eller håndtering af vores personlige relationer, står vi konstant over for stressfaktorer, der kan påvirke vores mentale og fysiske sundhed. Mens store arbejdsstressfaktorer, såsom tunge arbejdsbyrder eller konflikter med kolleger, ofte anerkendes og behandles, kan mikrostressorer også være en væsentlig kilde til stress på arbejdspladsen. Det er den form for stress, der ofte går ubem…

Læs mere...

Psykologisk tryghed, stress og en bæredygtig kultur

psykologisk_tryghed

Psykologisk tryghed er et udtryk, der bruges til at beskrive følelsen af ​​at kunne sige fra, tage risici og udtrykke sig uden frygt for negative konsekvenser som latterliggørelse eller straf. Det er et nøglebegreb i arbejdsplads- og teamdynamik, såvel som i personlige relationer.


Psykologisk tryghed er vigtig, fordi den giver individer mulighed for at være dem selv, dele deres tanker og ideer og føle sig støttet af dem omkring dem. Når folk føler sig psykologisk trygge, er de mere tilbøjelig…

Læs mere...

Kronisk stress giver problemer med hukommelsen og kan give demens

Stress, hukommelse og demens

Kronisk stress har vist sig at øge aktiviteten af stresshormon i hjernen. Denne øgede aktivitet kan føre til hjernecelleskade og krympning af hukommelsescenteret (hippocampus), som er ansvarlig for dannelse og lagring af nye minder. Dette kan resultere i vanskeligheder med at lære ny information.

Desuden kan stress også svække genkaldelse af tidligere lært information. Dette skyldes, at stress kan forstyrre forbindelse mellem ​​minder gemt i hippocampus, hvilket gør det vanskeligt at genkalde i…

Læs mere...

Akut stress og krisereaktion

Akut stress og krise

Akut stressreaktion refererer til udviklingen af forbigående følelsesmæssige, somatiske, kognitive eller adfærdsmæssige symptomer som følge af eksponering for en begivenhed eller situation (enten kort- eller langvarig) af truende eller forfærdelig karakter (f.eks. menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, kamp, alvorlige ulykker, seksuelle krænkelser, overfald).

Symptomer kan omfatte tegn på angst (fx øget hjerte rytme, svedtendens, rødme), at være i en døs, forvirring, tristhed, angst…

Læs mere...

Stress og sekundær traumatisering

stress_og_sekund_r_traumatisering

Hvad er sammenhængen mellem stress og sekundær traumatisering? 

Sekundær traumatiseringer en form for stress, der opstår, når man er udsat for at være vidne til andres traumer eller lidelse, det kan for eksempel være gennem arbejdet. 

De mennesker der er i højere risiko er sundhedsprofessionelle, lærere, socialarbejdere, politibetjente, osv. Sekundær traumatisering er ikke direkte forbundet med den oprindelige traumatiske hændelser, men opstår som følge af at have været eksponeret for disse hæ…

Læs mere...

Stress og traumer

stress_og_traumer

Et traume er ekstrem stressende, når det sker. Derfor kan et traume også blive trigget, hvis vi er stresset. Der er en klar sammenhæng mellem stress og traumer, da stress kan forårsage traumer og traumer kan forårsage stress.

For eksempel kan langvarig stress forårsage fysiske og mentale symptomer, der kan føre til traumer, fordi vi ikke er i balance, og kan ender i situationer, som forværre den mentale tilstand. På samme måde kan traumer føre til stress, da de kan efterlade en person følelsesm…

Læs mere...

Stress og stresshåndtering

Stress er en følelse af mental og fysisk pres, der kan opstå som følge af negative eller positive begivenheder i dit liv. Stress kan have negative konsekvenser for både krop og sind, og kan føre til en række fysiske og mentale lidelser.


Hvad er definitionen på stress?

International Classification of Diseases (ICD-11) er en klassificering af sygdomme og andre sundhedsproblemer, der anvendes af verdenssundhedsorganisationen (WHO). IDC-11 identificerer og beskriver stressrelaterede tilstande fo…

Læs mere...

Bæredygtig teamcoaching

Bæredygtig teamcoaching

Dette blogindlæg er af den lidt nørdede karakter og henvender sig til dem, som gerne vil have en skridt for skridt guide til, hvad bæredygtig teamcoaching er, og hvordan du udfører den i praksis. 

Som erhvervspsykolog ser jeg mange organisationer, der gerne vil skabe de bedste resultater i teamet, men alligevel oplever adskillige udfordringer. 

 

Hvad er bæredygtig teamcoaching?

Bæredygtig coaching er en form for coaching, der tager hensyn til både individets og organisationens langsigtede v…

Læs mere...