Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Udbrændthed og stress

Udbrændthed er en voksende bekymring i det moderne samfund, og forskning viser, at det er et udbredt fænomen, der påvirker millioner af mennesker verden over. Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af udbrændthed. Men hvad gør vi? 


Udbrændthed kan skyldes forskellige faktorer, herunder jobkrav, manglende støtte og manglende kontrol over arbejdsmiljøer. Det er en kompleks tilstand, der kan påvirke forskellige aspekter af livet, herunder relationer, personligt velvære og jobpræstation.


Symptomerne på udbrændthed kan variere fra person til person, men de omfatter normalt følelser af udmattelse, kynisme og nedsat faglig effektivitet. Personer, der er udbrændt, kan opleve fysiske symptomer, såsom hovedpine, muskelsmerter og fordøjelsesproblemer. De kan også have svært ved at sove, opleve humørsvingninger og kan trække sig fra sociale aktiviteter.


Udbrændthed kan have betydelige konsekvenser for både enkeltpersoner og organisationer. Det kan føre til nedsat arbejdsglæde og produktivitet, øget fravær og nedsat omsætning. I alvorlige tilfælde kan det resultere i depression, angst og andre psykiske problemer. Derfor er det vigtigt at tage fat på udbrændthed så tidligt som muligt.


IDC-11 har ændret diagnosticering fra, at udbrændthed var en medicinsk diagnose til, at det er et organisatorisk problem. Fordelen er, at det nu er noget organisationen skal håndtere og forebygge, men det er ikke ensbetydende med, at organisationerne er klar. Ulempen er, at dem der er udbrændte stadigvæk har helt eller delvis nedsat arbejdsevne.


Hvad siger ICD-11 om udbrændthed

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) introducerede udbrændthed som en officiel diagnose i den 11. udgave af International Classification of Diseases (ICD-11). Ifølge ICD-11 defineres udbrændthed som et syndrom, der skyldes kronisk stress på arbejdspladsen.


ICD-11 definerer udbrændthed som et tredimensionelt syndrom karakteriseret ved:

  • Følelse af energiudtømning eller udmattelse
  • Øget mental distance til ens job, eller følelser af negativisme eller kynisme relateret til ens job
  • Reduceret faglig effektivitet


For at blive diagnosticeret med udbrændthed skal alle disse tre dimensioner være til stede, og tilstanden skal være arbejdsrelateret.


Udbrændthed er en tilstand, der skyldes langvarig stress, hvilket fører til fysisk, følelsesmæssig og mental udmattelse. Det er almindeligt blandt mennesker, der skal håndtere pressede arbejdsmiljøer. Udbrændthed kan påvirke enhver.


Inkluderingen af ​​udbrændthed i ICD-11 afspejler den voksende erkendelse af virkningen af ​​stress på arbejdspladsen på mental og fysisk sundhed. WHO håber, at denne anerkendelse vil føre til øget opmærksomhed på problemet med udbrændthed, herunder udvikling af effektive forebyggelses- og ledelsesstrategier.

Det er vigtigt at bemærke, at udbrændthed ikke er det samme som depression eller andre lidelser, selvom der kan være overlap i symptomer. Hvis du oplever symptomer på udbrændthed, anbefales det at tale med en psykolog. 


Udbrændthed og stress

Udbrændthed og stress er to nært beslægtede, men forskellige begreber. Stress er en naturlig reaktion på udfordringer og krav, som vi møder i vores liv, mens udbrændthed er en tilstand af kronisk fysisk, følelsesmæssig og mental udmattelse forårsaget af langvarig stress.


Stress er en normal og nødvendig del af livet. Det kan motivere os til at handle, tilpasse os nye situationer og yde vores bedste. Men når stress bliver kronisk og overvældende, kan det føre til udbrændthed. Udbrændthed kan påvirke alle, men det er især almindeligt blandt personer, der arbejder i højtryksmiljøer fx sundhedsvæsenet, uddannelse og finans.


Symptomerne på stress og udbrændthed kan ligne hinanden, herunder irritabilitet, angst og søvnbesvær. Den vigtigste forskel er dog, at stress normalt er kortvarig og håndterbar, mens udbrændthed er en mere kronisk tilstand, der kræver betydelig opmærksomhed og støtte.


Der er flere strategier, som kan bruge til at forebygge og håndtere stress og udbrændthed, herunder:


  • Håndtering af arbejdsbyrde: Identifikation og håndtering af stressfaktorer på arbejdspladsen, såsom overdreven arbejdsbyrde eller uklare forventninger, kan hjælpe med at reducere stress og forhindre udbrændthed, hvis organisationen sætter ind over for stressfaktorerne.
  • Skabe et positivt arbejdsmiljø: Organisationer kan fremme et positivt arbejdsmiljø ved god ledelse, ved at give medarbejderne tilstrækkelige ressourcer, sørge for god arbejdsbalance, hjælpe med at skabe et godt samarbejde osv.
  • Prioritering af egenomsorg: Organisationer kan fremme deltagelse i aktiviteter, der fremmer personligt velvære. Dette kan hjælpe med at reducere stress og forhindre udbrændthed.
  • Sætte grænser: Organisationer kan fremme etablering af klare grænser mellem arbejde og privatliv kan hjælpe med at forhindre udbrændthed. Dette kunne involvere at undgå arbejdsrelaterede aktiviteter i privat tid, uddelegere opgaver eller sige nej til yderligere ansvar.
  • At søge støtte: Organisationer kan fremme at tale med lederen, kollegaerne eller en psykolog kan give følelsesmæssig støtte i stressede tider og psykologen kan hjælpe med at håndtere udbrændthedssymptomer.


Som konklusion er stress og udbrændthed to beslægtede, men forskellige begreber, der kan påvirke personligt og professionelt velvære betydeligt. Ved at identificere og håndtere stressfaktorer, håndtere arbejdsbyrden og skabe et positivt arbejdsmiljø, kan organisationer forebygge og håndtere stress- og udbrændthedssymptomer.


Er du først udbrændt, så er der ingen vej tilbage. Hvis du oplever symptomer på stress eller udbrændthed, anbefales det at tale med en psykolog. 


Hvorfor arbejdspladsen skal gøre noget ved udbrændthed

I dagens tempofyldte verden er spørgsmålet om udbrændthed blevet stadig mere udbredt på arbejdspladsen. Udbrændthed er en tilstand af fysisk, følelsesmæssig og mental udmattelse forårsaget af overdreven og langvarig stress. Det kan føre til en række negative konsekvenser, herunder nedsat produktivitet, øget fravær og endda fysiske og mentale helbredsproblemer. Derfor er det essentielt for arbejdspladser at tage proaktive skridt til at imødegå udbrændthed og skabe et sundere arbejdsmiljø for deres medarbejdere.


En af hovedårsagerne til, at arbejdspladser bør adressere udbrændthed, er den negative indvirkning, det kan have på medarbejdernes trivsel. Udbrændthed kan føre til en række fysiske og mentale helbredsproblemer, såsom træthed, hovedpine, depression og angst. Disse helbredsproblemer kan ikke kun påvirke en medarbejders livskvalitet, men også deres evne til at udføre deres arbejdsopgaver effektivt.


Desuden kan udbrændthed også resultere i nedsat produktivitet og øget fravær. Når medarbejdere er udbrændt, kan de kæmpe for at holde fokus og motivere, hvilket kan føre til lavere produktivitetsniveauer. Derudover kan medarbejdere, der er udbrændt, tage flere sygedage eller anmode om fri fra arbejdet, hvilket kan forårsage forstyrrelser på arbejdspladsen og påvirke den samlede produktivitet.


En anden grund til, at arbejdspladser bør adressere udbrændthed, er den indvirkning, det kan have på fastholdelse af medarbejdere. Medarbejdere, der oplever udbrændthed, er mere tilbøjelige til at føle sig uengagerede og utilfredse med deres job, hvilket kan få dem til at søge arbejde andetsteds. Dette kan resultere i øgede omsætningshastigheder og tab af værdifuldt talent.


For at imødegå udbrændthed på arbejdspladsen kan arbejdsgivere tage flere proaktive skridt. For eksempel kan de skabe et positivt arbejdsmiljø, der prioriterer medarbejdernes trivsel og giver mulighed for faglig udvikling og vækst. Arbejdsgivere kan også tilbyde fleksible arbejdsordninger, såsom muligheder for fjernarbejde eller fleksible tidsplaner, for at hjælpe medarbejderne med bedre at styre deres balance mellem arbejde og privatliv. Derudover kan arbejdsgivere opfordre medarbejderne til at holde pauser i løbet af arbejdsdagen, deltage i wellness-programmer og søge støtte, når det er nødvendigt.


Udbrændthed er et udbredt problem på nutidens arbejdsplads, og det er vigtigt for arbejdsgivere at tage proaktive skridt til at løse det. Ved at prioritere medarbejdernes trivsel, give muligheder for faglig udvikling og fremme et positivt arbejdsmiljø kan arbejdsgivere være med til at forebygge udbrændthed og skabe en sundere og mere produktiv arbejdsplads for alle.


Afslutningsvis er udbrændthed en udbredt tilstand, der påvirker individer på tværs af forskellige erhverv og brancher. Det er en kompleks tilstand, der kræver opmærksomhed og ledelse. Ved at identificere årsagerne og tage proaktive skridt til at håndtere stressfaktorer kan organisationer forebygge og håndtere udbrændthed samt i sidste ende fremme bedre personligt og professionelt velvære. Det kræver handling og det skal helst være i dag, så det bliver forebyggende.


Dette blogindlæg er en del af en serie - alt omkring stress.