Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Stress og sekundær traumatisering

stress_og_sekund_r_traumatisering

Hvad er sammenhængen mellem stress og sekundær traumatisering? 

Sekundær traumatiseringer en form for stress, der opstår, når man er udsat for at være vidne til andres traumer eller lidelse, det kan for eksempel være gennem arbejdet. 

De mennesker der er i højere risiko er sundhedsprofessionelle, lærere, socialarbejdere, politibetjente, osv. Sekundær traumatisering er ikke direkte forbundet med den oprindelige traumatiske hændelser, men opstår som følge af at have været eksponeret for disse hændelser over en længere periode.


Hvilke symptomer skal du være opmærksom på:

  • Påtrængende påmindelser om hændelserne 
  • Undgåelse over for situationer, der minder om hændelserne 
  • Lettere til forskrækkelse, irritation, anspændthed eller uro
  • En følelse af nedtrykthed på grund af arbejdet
  • En følelse af at genopleve an andens traume 


Sekundær traumatisering kan føre til en række negative konsekvenser, hvis hændelserne ikke bliver bearbejdet, såsom fysisk, psykisk og emotionel træthed, følelser af hjælpeløshed og magtesløshed, ændringer i personligheden, problemer med at knytte bånd til andre mennesker, og en følelse af distance og isolation. Det kan også føre til fysisk og psykisk stress, såsom træthed, søvnproblemer, hovedpine og depression. 

Det er vigtigt at huske, at sekundær traumatisering ikke er det samme som primær traumatisering, der er en direkte oplevelse af en traumatisk hændelse.

For at forebygge sekundær traumatisering er det vigtigt at have tilstrækkelige ressourcer, såsom psykologisk støtte og faglig supervision, samt at have et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for at tage pauser og defuse med kollegaer efter udfordrende situationer. Det er også vigtigt at have klare grænser og være bevidst om eget velbefindende.

Løbende debriefinger eller supervision med en psykolog er et godt værktøj til at forbygge psykiske lidelser på sigt, og en central kerneydelse til at forebygge sekundær traumatisering hos ledere og personale. 

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på sekundær traumatisering og søge psykolog, hvis du føler, at du er påvirket af andres traumer på en negativ måde.

 

Dette blogindlæg er en del af en serie - alt omkring stress.