Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Sociopatens indflydelse på stress

Sociopaten

At arbejde med en sociopat kan være en meget stressende og udfordrende oplevelse. Sociopater er individer, der mangler empati og har en tendens til manipulerende, udnyttende og vildledende adfærd. Når du arbejder med en sociopat, kan det være svært at vide, hvad du kan forvente, og hvordan du skal håndtere den stress, der medfølger situationen.


En af de primære kilder til stress, når man arbejder med en sociopat, er uforudsigeligheden i ​​deres adfærd. Sociopater kan være charmerende og manipulerende det ene øjeblik, og aggressive og hævngerrige det næste. De kan lyve, snyde eller stjæle for at få det, de vil have, og kan være villige til at sabotere andre for at fremme deres egne interesser. Denne uforudsigelighed kan gøre det svært at vide, hvad man kan forvente, og hvordan man forbereder sig på potentielle konflikter.


Det kan være en stor kilde til stress, når man arbejder med en sociopat. Oftest følger der også en følelse af isolation og sårbarhed med, fordi man bliver i tvivl om, hvad der er op og ned samt bliver i tvivl om andre menneskers intentioner. Sociopater er dygtige til at manipulere andre og kan bruge deres magt og indflydelse til at isolere personer og få dem til at føle sig hjælpeløse samt alene. Dette kan skabe en følelse af angst og frygt, såvel som følelser af manglende selvtillid og sikkerhed. De skaber ligeledes splid imellem kollegaer, så det kan være svært at vide, hvem man kan stole på.


Sociopat - er det en diagnose?

Det skal bemærkes, at sociopati ikke er en officiel diagnose, og begrebet bruges ikke i IDC-11 diagnose systemet. Sociopati er et begreb, der ofte anvendes i Danmark til at beskrive en person med ekstrem antisocial adfærd.


Hvordan spotter du en sociopat?

At spotte en sociopat kan være udfordrende, da disse personer ofte er dygtige til at skjule deres sande natur. Overordnet karakteriseret sociopater ved nedsat empati og tilsidesætter andres rettigheder.


Hvad er kendetegnene

Jeg vil først gennemgå de meste almindelige kendetegn og til sidst komme med nogle råd om, hvordan du lærer at observere en sociopat og spot deres kendetegn.

 

Overfladisk charme og karisma

Sociopater er ofte charmerende og karismatiske, de er i stand til nemt at charmere og manipulere andre for at få det, de vil have. De kan være meget overbevisende, og de fremstår som de bedste mennesker.


Mangel på empati

Sociopater mangler evnen til at føle empati eller medfølelse for andre. De er ude af stand til at forstå andres følelser eller oplevelser, og kan være ufølsomme over for andres smerte og lidelse. De kan godt have tillært sig at ”vise” hensyn, især i starten, men efterhånden reagerer de mere og mere irritable samt afvisende, især ved hensyn til andre. De kan komme til at blive vrede, og få dig til at føle skyld, hvis de presses til at udvise vedvarende hensyn.


Grandiositet

Nogle sociopater kan have en storslået følelse af betydningsfuldhed, idet de tror, ​​at de er andre overlegne og fortjener særlig behandling. De kan prale af deres præstationer, overdrive deres egne evner, og på den måde søge opmærksomhed samt beundring fra andre.


Impulsivitet og risikovillig adfærd

Sociopater kan engagere sig i impulsiv og hensynsløs adfærd, såsom risikable investeringer eller tyveri. De kan have en tilsidesættelse af personlig sikkerhed og andres sikkerhed. De kommer på den måde til at tage unødvendige risici uden at overveje konsekvenserne.


Mangel

Sociopater føler måske ikke anger eller skyldfølelse for deres handlinger, selvom de forårsager skade på andre. De kan rationalisere deres adfærd, give andre skylden for deres handlinger eller blot benægte, at de har gjort noget forkert.


Fordrejning af sandheden

Sociopater er ofte dygtige til at dreje sandheden, de er i stand til at spinde komplicerede historier og bedrage andre uden anger. De kan lyve om deres fortid, deres præstationer eller deres forhold, og kan være ude af stand til at reagere på det, de fortæller.


Manipulerende adfærd

Sociopater er, som skrevet, dygtige til at manipulere andre til at få, hvad de vil have. De kan bruge charme, smiger og bedrag til at vinde andres tillid, og derefter bruge den tillid til at udnytte dem til personlig vinding. De kan også anvende vrede og afvisning krydret med skyldfølelse for at få deres agenda trumfet igennem.


Gaslighting er en form for følelsesmæssig manipulation, hvor de får personen til at tvivle på deres egne opfattelser, hukommelse og fornuft. Det er en taktik, der ofte bruges af sociopater og narcissister for at få magt og kontrol.


Gaslighting kan antage mange forskellige former:

  • Benægte eller afvise andres følelser: de kan fortælle personen, at deres følelser er ubegrundede, overdrevne eller irrationelle.


  • Fordrejning af sandheden: de kan fordreje eller manipulere fakta for at få personen til at tvivle på deres egen hukommelse og opfattelse af begivenheder.


  • Bebrejde personen: de kan give personen skylden for noget eller for at forårsage problemerne i relationen.


  • Minimering eller bagatellisering af personens bekymringer: de kan fortælle personen, at deres bekymringer er ligegyldige, eller at de overreagerer.


  • Konstant ændring af reglerne: de kan sætte vilkårlige og konstant skiftende forventninger, hvilket gør det umuligt for personen at opfylde deres krav.


  • Tilbageholdelse af hengivenhed eller opmærksomhed: de kan bruge en hengivenhed eller opmærksomhed som et værktøj til kontrol og tilbageholde det, når personen ikke overholder deres krav.


  • Isolering af personen: de kan afskære personen fra venner, familie eller andre kilder til støtte, hvilket gør dem mere sårbare og lettere at manipulere med.Spot en sociopat

Det vigtigste råd er at stille dig op i et helikopterperspektiv og betragte det, der sker. Er du udfordret på det, så begynd at skrive ned, hvad de gør og siger. Du skal også skrive ned, hvad de ikke gør, og hvad de subtilt henviser til via henskudte bemærkninger og igennem deres kropssprog.

Det er væsentligt at forstå, at de reagerer, når de ikke får deres ønsker opfyldt. På den måde bliver de forudsigelige. Her skal du blot blive ved med at noter deres adfærd, og ikke tage den følelsesmæssige skyld på dig.

Du kan også udfordre dem ved at lade være med at reagere (som du plejer), på den måde vil de blive stille, da de ikke helt ved, hvilket træk der er bedst for dem. Dette vil oftest betyde, at de går over i at blive søde og charmerende, fordi de vil tilbage i relationen igen. Her er det vigtigt, at du ikke hopper på vognen, da spillet så starter på ny.


Det kan have alvorlige konsekvenser for vores mentale sundhed og velbefindende at samarbejde med en sociopat, hvilket kan medføre et nedbrudt jeg, hvor du kan blive i tvivl om alt. Det er derfor centralt, at du håndterer det.Håndtering af stress på et arbejde med en sociopat

Håndtering af stress, når du arbejder med en sociopat, kræver en kombination af egenomsorg og effektiv kommunikation. Her er nogle tips til at hjælpe dig med at håndtere stress i denne udfordrende situation:


Etabler klare grænser: Sæt klare grænser overfor vedkommende og kommuniker til dem klart og konsekvent. Vær fast og selvhævdende i din kommunikation, og undgå at blive trukket ind i skænderier eller følelsesmæssige konfrontationer.


Fysisk egenomsorg: Pas på dig selv fysisk ved at få nok søvn, motion og sund mad. Brug stressreducerende aktiviteter såsom meditation, yoga eller dybe vejrtrækningsøvelser.


Søg støtte: Søg støtte fra venner, familie eller en psykolog. At have nogen at tale med og dele dine oplevelser med kan være nyttigt til at håndtere stress og reducere følelsen af ​​isolation.


Dokumenter alt: Hold et register over enhver interaktion med vedkommende, inklusive e-mails, telefonopkald og møder. Dette kan være nyttigt til at dokumentere enhver krænkelse eller upassende adfærd.


Overvej dine muligheder: Hvis situationen bliver utålelig, så overvej at søge juridisk eller anden professionel hjælp. Dette kan omfatte indgivelse af en klage til HR, osv.


At arbejde med en sociopat kan være en meget stressende og udfordrende oplevelse. Men ved at etablere klare grænser, praktisere egenomsorg, søge støtte, dokumentere interaktioner og overveje dine muligheder, kan du håndtere stressen og beskytte dig selv mod de negative påvirkninger.


Dette blogindlæg er en del af en serie - alt omkring stress.