Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Akut stress og krisereaktion

Akut stress og krise

Akut stressreaktion refererer til udviklingen af forbigående følelsesmæssige, somatiske, kognitive eller adfærdsmæssige symptomer som følge af eksponering for en begivenhed eller situation (enten kort- eller langvarig) af truende eller forfærdelig karakter (f.eks. menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, kamp, alvorlige ulykker, seksuelle krænkelser, overfald).

Symptomer kan omfatte tegn på angst (fx øget hjerte rytme, svedtendens, rødme), at være i en døs, forvirring, tristhed, angst, vrede, fortvivlelse, overaktivitet, inaktivitet, social tilbagetrækning eller kognitiv nedsættelse. Reaktionen på begivenheden anses for at være normal i betragtning af begivenhedens sværhedsgrad, og begynder normalt at aftage inden for få dage efter begivenheden eller efter fjernelse fra den truende situation.

En debriefing bliver anvendt efter akut stress og krisereaktion, den form for struktureret samtale er med til at få personen til at bearbejde begivenheden. 

Ved akut stress og krisereaktion anbefales en akut krisesamtale med en psykolog for at forbygge længerevarende traumer og traumebehandling.

 

Dette blogindlæg er en del af en serie - alt omkring stress.