Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Bæredygtig stresspolitik

Bæredygtig stresspolitik

I nutidens hurtige og stærkt konkurrenceprægede arbejdsmiljø er stress blevet et stadig mere udbredt problem for mange ledere og medarbejdere.

 

Hvad er en bæredygtig stresspolitik?

En bæredygtig stresspolitik er et sæt retningslinjer og procedurer, som en organisation udvikler for at hjælpe medarbejderne med at håndtere stress og reducere dens negative indvirkning på deres helbred, velvære og performance. En bæredygtig stresspolitik beskriver, hvordan organisationen forebygger stress og skaber en sund arbejdskultur. Den indeholder også de skridt, medarbejdere kan tage for at søge hjælp og støtte, når de oplever stress, såvel som de ressourcer, der er tilgængelige for dem, såsom rådgivning og fleksible arbejdsordninger.


Politikken kan også indeholde oplysninger om, hvordan ledere kan identificere tegn på stress hos deres medarbejdere og give dem passende støtte, såsom tilpasning af arbejdsbyrden eller fridage. Derudover kan en bæredygtig stresspolitik etablere en klar proces for medarbejdere til at rapportere stressfaktorer på arbejdspladsen eller arbejdsrelaterede hændelser, der kan føre til stress og kræver indgriben fra organisationen, så organisationen løbende forebygger stress. 


Overordnet set har en bæredygtig stresspolitik til formål at fremme et sundt arbejdsmiljø og hjælpe medarbejderne med at håndtere stress på en måde, der understøtter deres trivsel og produktivitet.


Hvad siger forskningen om organisationer, der ikke har en stresspolitik?

Forskning har vist, at organisationer, der ikke har en stresspolitik, kan opleve negative konsekvenser relateret til medarbejdernes sundhed og trivsel, samt produktivitet og arbejdsglæde. Her er nogle af de vigtigste resultater:

 • Øget risiko for stressrelaterede sygdomme: En undersøgelse offentliggjort i International Journal of Environmental Research and Public Health viste, at ansatte i organisationer uden en stresspolitik havde højere risiko for at udvikle stressrelaterede sygdomme, såsom depression, angst og hjertekarsygdomme.


 • Højere fravær: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Occupational Health Psychology viste, at organisationer uden en stresspolitik havde højere fravær på grund af stressrelaterede sygdomme.


 • Lavere jobtilfredshed: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Occupational and Environmental Medicine viste, at medarbejdere, der arbejdede i organisationer uden en stresspolitik, rapporterede lavere niveauer af jobtilfredshed sammenlignet med dem, der havde en stresspolitik.


 • Reduceret produktivitet: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Occupational Health Psychology viste, at medarbejdere i organisationer uden en stresspolitik havde lavere niveauer af produktivitet og engagement sammenlignet med dem, der havde en stresspolitik.


 • Højere medarbejdergennemstrømning: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Occupational Health Psychology viste, at organisationer uden en stresspolitik havde højere omsætningshastigheder sammenlignet med dem, der havde en stresspolitik.


Sammenfattende tyder forskningen på, at organisationer uden en stresspolitik oplever negative konsekvenser relateret til medarbejdernes sundhed og velvære samt produktivitet og arbejdsglæde. Det er vigtigt for organisationer at overveje at implementere en stresspolitik, som en del af deres bredere indsats for at fremme et sundt og motiverende arbejdsmiljø.


Hvad siger forskningen om at have en stresspolitik?

Talrige undersøgelser har undersøgt effektiviteten af ​​stresspolitikker i organisationer. Her er nogle af de vigtigste resultater:

 • Forbedret medarbejdertrivsel: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Occupational Health Psychology viste, at organisationer med en stresspolitik havde medarbejdere med højere niveauer af velvære og lavere niveauer af stress.


 • Reduceret fravær: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Occupational and Environmental Medicine viste, at organisationer med en stresspolitik havde lavere fravær på grund af stressrelaterede sygdomme.


 • Positiv indvirkning på jobtilfredshed: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Applied Psychology viste, at medarbejdere, der arbejdede i organisationer med en stresspolitik, rapporterede højere niveauer af jobtilfredshed.


 • Øget produktivitet: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Occupational and Environmental Medicine viste, at organisationer med en stresspolitik havde højere niveauer af produktivitet og medarbejderengagement.


 • Bedre fastholdelse: En undersøgelse offentliggjort i Journal of Health and Social Behavior viste, at organisationer med en stresspolitik havde højere fastholdelsesrater af medarbejdere.


Samlet set tyder forskningen på, at en stresspolitik kan have en positiv indvirkning på medarbejdernes trivsel, jobtilfredshed, produktivitet og fastholdelse. Det er vigtigt for organisationer at overveje at implementere en stresspolitik, som en del af den bredere indsats for at fremme et sundt og motiverende arbejdsmiljø.


Den bedste bæredygtige stresspolitik

Den bedste bæredygtige stresspolitik er en, der er omfattende, støttende og proaktiv. Her er nogle nøgleelementer, som en god bæredygtig stresspolitik bør have:


 • Klar definition af stress: Politikken bør definere stress og dens indvirkning på fysisk og mental sundhed, performance og overordnet velvære.


 • Fremme af arbejdskultur: Politikken skal fremme en positiv og sund arbejdskultur, der prioriterer psykologisk tryghed, og herigennem medarbejdernes trivsel samt understøtter aktiv stressreducering.


 • Forebyggelse: Politikken bør skitsere foranstaltninger til forebyggelse af stress, herunder stressreducerende praksis, jobomlægning og træning i stresshåndteringsteknikker.


 • Tidlig identifikation: Politikken bør give vejledning til at identificere tegn på stress hos medarbejdere, herunder ændringer i adfærd, humør eller performance, og tilbyde værktøjer til ledere og medarbejdere til at gå i dialog om opmærksomheder.


 • Støtteforanstaltninger: Politikken bør tilbyde en række støtteforanstaltninger til medarbejdere, der oplever stress, herunder rådgivning, fleksible arbejdsordninger og stressreduktionsaktiviteter.


 • Fortrolighed: Politikken skal sikre, at alle medarbejdernes bekymringer og dialoger i forbindelse med stresshåndtering holdes fortrolige, og at medarbejderne føler sig trygge ved at søge hjælp uden frygt for negative konsekvenser.


 • Kontinuerlig gennemgang: Politikken bør revideres regelmæssigt for at sikre dens effektivitet og opdateres efter behov for at afspejle ændringer i organisationskultur eller eksterne faktorer, der kan påvirke de ansatte.


Sammenfattende er den bedste bæredygtige stresspolitik en, der prioriterer medarbejdernes trivsel, fremmer en understøttende arbejdskultur og tilbyder en række foranstaltninger til at forebygge og håndtere stress. Når organisationerne forebygger stress, så forebygger de også udbrændthed forårsaget af langvarig stress.


Dette blogindlæg er en del af en serie - alt omkring stress.