Psykolog: Chefen bør huske, at god trivsel på arbejdspladsen giver bedre bundlinje

Chefen bør huske, at god trivsel på arbejdspladsen giver bedre bundlinje

Dette indlæg er trykt i Berlingske Tidende. 


Som psykolog mener jeg, at chefer ikke skal misbruge deres magt. Det gør mange af dem nu.

Det er ikke kun soldater i krig, der får PTSD og ar på sjælen. Det er også mennesker i dårligt arbejdsmiljø, der tager skade.

I dårligt arbejdsmiljø trives mobning. Mindst ti procent af alle dem der udsættes for mobning ender med at få PTSD – som er en livslang skade. Det er på tide, at vi tager det mentale arbejdsmiljø mere alvorligt.

Dårligt arbejdsmiljø …

Læs mere...

Akut stress og krisereaktion

Akut stress og krise

Akut stressreaktion refererer til udviklingen af forbigående følelsesmæssige, somatiske, kognitive eller adfærdsmæssige symptomer som følge af eksponering for en begivenhed eller situation (enten kort- eller langvarig) af truende eller forfærdelig karakter (f.eks. menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, kamp, alvorlige ulykker, seksuelle krænkelser, overfald).

Symptomer kan omfatte tegn på angst (fx øget hjerte rytme, svedtendens, rødme), at være i en døs, forvirring, tristhed, angst…

Læs mere...

Stress og sekundær traumatisering

stress_og_sekund_r_traumatisering

Hvad er sammenhængen mellem stress og sekundær traumatisering? 

Sekundær traumatiseringer en form for stress, der opstår, når man er udsat for at være vidne til andres traumer eller lidelse, det kan for eksempel være gennem arbejdet. 

De mennesker der er i højere risiko er sundhedsprofessionelle, lærere, socialarbejdere, politibetjente, osv. Sekundær traumatisering er ikke direkte forbundet med den oprindelige traumatiske hændelser, men opstår som følge af at have været eksponeret for disse hæ…

Læs mere...

Stress og traumer

stress_og_traumer

Et traume er ekstrem stressende, når det sker. Derfor kan et traume også blive trigget, hvis vi er stresset. Der er en klar sammenhæng mellem stress og traumer, da stress kan forårsage traumer og traumer kan forårsage stress.

For eksempel kan langvarig stress forårsage fysiske og mentale symptomer, der kan føre til traumer, fordi vi ikke er i balance, og kan ender i situationer, som forværre den mentale tilstand. På samme måde kan traumer føre til stress, da de kan efterlade en person følelsesm…

Læs mere...