Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Omsorgstræthed: Den nye sygdom, der rammer ledere i alle brancher

Omsorgstræt leder

6 tips, der kan ændre alt.


I det evigt skiftende landskab af lederskab eksisterer der en stille, men udbredt udfordring: omsorgstræthed. Dette blogoplæg dykker ned i den komplekse samspil mellem ledere og omsorgstræthed, hvor jeg trækker indsigter fra forskning og tilbyder håndgribelig vejledning til at navigere i dette komplekse terræn.

 

Hvorfor bliver ledere omsorgstrætte?

Omsorgstræthed, engang tænkt at være begrænset til dem i direkte pleje, udvider nu sin skygge til ledere på tværs af forskellige områder. Studier belyser forekomsten af omsorgstræthed blandt ledere og fremhæver faktorer såsom overvældende ansvar, ressourcebegrænsninger og en følelse af nedsat kontrol over arbejdssituationen.


Medfølelse og hvorfor?

Empati fremstår som en hjørnesten i ledelse, der fungerer som et fyrtårn af lys midt i mørket af omsorgstræthed. Som uddybet af Maslach et al. (2021) skal ledere, der kæmper med omsorgstræthed, dyrke medfølelse – både for deres teammedlemmer og sig selv. Gennem medfølende ledelse fremmer ledere tillid, åbenhed og en kultur med støtte og trivsel.


Lederen og medarbejderne lider

Konsekvenserne af omsorgstræthed blandt ledere får langtrækkende følger, der går langt ud over direktionslokalet og påvirker medarbejderne dybt. Forskning indikerer, at ledere, der kæmper med omsorgstræthed, kan udvise nedsat opmærksomhed og støtte over for deres ansatte (Bakker et al., 2017), hvilket potentielt kan føre til nedsat engagement, dårligere præstationer og øget personaleomsætning.

Det er især brok, der påvirker relationen mellem leder og ansat, fordi omsorgstrætte ledere kan ikke rumme nogle former for brok. De er ikke i stand til at se bag brokket og se den frustrerede drøm, der ligger bag brokket. Følgeskabet falder.

I praksis har jeg observeret, at ledere kommer til at småbide af de ansatte, hvilket giver dårligere stemning og en følelse af krænkelse eller ydmygelse. Det får de ansatte til at trække sig, også bliver ledelse endnu vanskeligere. Når en leder småbidder af sine ansatte eller direkte overfuser dem, så falder følgeskabet og modstand mod ledelsen øges.

Derfor er det afgørende for ledere at anerkende deres egen omsorgstræthed for at fremme et sundt og trivselsfremmende arbejdsmiljø for dem selv og deres medarbejdere. ”Du kan ikke handle på noget, som du ikke vil se i øjnene”.


Hvad gør du som leder?

I kampen mod omsorgstræthed er opbygning af modstandskraft afgørende. Interventionsstudier, såsom dem udført af Leiter et al. (2020). De belyser effektive strategier til forebyggelse og håndtering. Disse strategier inkluderer implementering af støttende politikker og programmer på arbejdspladsen, træning i håndtering af stress og egenomsorg samt styrkelse af støttenetværk og ressourcer.


Her er nogle konkrete strategier til ledere til at opbygge modstandskraft og håndtere omsorgstræthed:

 

  • Implementering af effektive delegeringsstrategier:

Deleger opgaver og ansvar på en effektiv måde for at reducere belastningen og skabe mulighed for bedre balance mellem arbejde og personlige liv.

 

  • Skabelse af en støttende og åben kommunikationskultur (psykologisk tryghed):

Opfordre til åben og ærlig kommunikation blandt ansatte, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udtrykke deres bekymringer og behov.

 

  • Prioritering af lederes egen selvpleje:

Ledere bør aktivt prioritere deres egenomsorg ved at sikre tilstrækkelig hvile, motion, sund kost og tid til at genoplade batterierne uden for arbejdspladsen.

 

  • Implementering af politikker og programmer til støtte for medarbejdertrivsel:

Skab og implementer politikker og programmer, der fremmer trivsel og velvære på arbejdspladsen, herunder fleksible arbejdsordninger og ressourcer samt muligheder for faglig udvikling og vækst.

 

  • Træning i stresshåndtering og ledelseskompetencer:

Tilbyd lederne træning i stresshåndteringsteknikker samt ledelseskompetencer såsom konfliktløsning, kommunikation og beslutningstagning for at styrke deres evner til at håndtere udfordringerne ved ledelse.

 

  • Fremme af et stærkt støttenetværk:

Opfordre ledere til at opbygge og pleje et stærkt støttenetværk af kolleger, mentorer eller coacher, hvor de kan få rådgivning, støtte og feedback i perioder med omsorgstræthed.

 

Disse strategier kan bidrage til at styrke ledernes modstandskraft og evne til at håndtere omsorgstræthed, samtidig med at de opretholder en sund balance mellem arbejde og personlige liv, hvilket skaber stabil performance.

Det handler om at skabe miljøer, hvor både ledere og medarbejdere kan blomstre og trives midt i udfordringerne i moderne ledelse.


Tak, fordi du læste med!