Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Hemmeligheden bag effektivt lederskab - sådan spotter du stress hos dine medarbejdere

Hemmeligheden bag effektivt lederskab - sådan spotter du stress hos dine medarbejdere

At være en leder indebærer ikke kun at tage ansvar for virksomhedens succes, men også at være opmærksom på medarbejdernes trivsel. Identificering af stress hos medarbejdere er afgørende for at kunne støtte dem og opretholde et produktivt arbejdsmiljø. Her er nogle vigtige strategier, du som leder kan anvende for at opdage stress hos dine medarbejdere.

 

Skab en åben kommunikationskanal

En af de vigtigste måder, hvorpå ledere kan opdage stress hos medarbejdere, er at etablere en åben og tillidsfuld kommunikationskanal. Ved at skabe en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres udfordringer og bekymringer, kan ledere opdage stress tidligt. Vær tilgængelig for samtaler, opmuntre til ærlighed og vær lydhør over for medarbejdernes behov.


Vær opmærksom på ændringer i adfærd og præstation

Som leder er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i medarbejdernes adfærd og præstation. Hvis en medarbejder, der normalt er engageret og produktiv, pludselig viser tegn på irritation, manglende motivation eller lavere præstation, kan det indikere, at de oplever stress. Vær opmærksom på ændringer i deres arbejdsadfærd og reaktioner på opgaver eller deadlines.


Hold øje med fysiske og psykiske tegn

Stress kan have både fysiske og psykiske manifestationer. Vær opmærksom på eventuelle fysiske tegn, såsom hyppige hovedpine, søvnforstyrrelser, spændinger eller træthed. Ud over de fysiske tegn kan psykiske tegn som irritabilitet, tristhed eller nedsat koncentrationsevne også indikere stress hos medarbejderne. Vær opmærksom på disse tegn og sørg for at tilbyde støtte og ressourcer, hvis du bemærker dem hos en medarbejder.


Giv mulighed for fleksibilitet og balance

En stor kilde til stress på arbejdspladsen kan være manglende balance mellem arbejde og privatliv. Som leder kan du fremme en kultur, der understøtter fleksibilitet og balance. Dette kan omfatte fleksible arbejdstider, mulighed for hjemmearbejde eller frirum til personlige anliggender. Ved at tilbyde fleksibilitet viser du, at du værdsætter medarbejdernes trivsel og hjælper dem med at mindske stressfaktorer.


Følg op på arbejdsmængde og deadlines

Overbelastning og urealistiske deadlines kan være en kilde til stress på arbejdspladsen. Som leder er det vigtigt at følge med i arbejdsmængden og deadlines og sikre, at de er rimelige og realistiske. Tjek regelmæssigt ind med medarbejderne for at få feedback om deres arbejdsbyrde og sørg for, at de har de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver effektivt. Ved at være opmærksom på eventuelle tegn på overbelastning kan du tage skridt til at reducere stressniveauerne.


Tilskynd til og støt medarbejderes egen vurdering

Medarbejderne har ofte indsigt i deres egen trivsel. Som leder er det vigtigt at tilskynde til og støtte medarbejdernes egen vurdering af deres trivsel. Dette kan omfatte regelmæssige check-ins, hvor medarbejderne kan udtrykke deres behov eller lettest via vores gratis innovative trivselstest, hvor de besvarer 29 spørgsmål. Testen viser herefter, hvor de er henne på trivselsskalaen. 


Tilbyd ressourcer og støtte

Som leder har du mulighed for at tilbyde ressourcer og støtte til medarbejderne, der kan hjælpe dem med at håndtere stress, hvis det er nødvendigt. Dette kan omfatte adgang til stresshåndtering, fleksible arbejdsordninger, adgang til mentale sundhedsressourcer (supervision, udviklingssamtaler hos en psykolog) eller muligheder for at deltage i workshops eller seminarer om trivsel. Ved at tilbyde disse ressourcer viser du, at du prioriterer medarbejdernes trivsel og er villig til at støtte dem i at håndtere stress.


Det er dit ansvar som leder

Som leder er det vigtigt at være opmærksom på tegnene på stress hos medarbejderne. Ved at skabe en åben kommunikationskanal, være opmærksom på ændringer i adfærd og præstation, holde øje med fysiske og psykiske tegn, følge op på arbejdsmængde og deadlines, kan du opdage stress hos medarbejdere og træffe de nødvendige skridt til at støtte dem. Men hvis du ikke har mulighed for at følge den tæt, så kan du opfordre dem til at anvende vores gratis trivselstest. Ved at prioritere et tjek up i forhold til  medarbejdernes trivsel, skaber du ikke kun et sundt arbejdsmiljø, men også øger chancerne for en produktiv og engageret arbejdsstyrke.


Dette blogindlæg er en del af en serie - alt omkring stress.