Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Bæredygtig teamcoaching

Bæredygtig teamcoaching

Dette blogindlæg er af den lidt nørdede karakter og henvender sig til dem, som gerne vil have en skridt for skridt guide til, hvad bæredygtig teamcoaching er, og hvordan du udfører den i praksis. 

Som erhvervspsykolog ser jeg mange organisationer, der gerne vil skabe de bedste resultater i teamet, men alligevel oplever adskillige udfordringer. 

 

Hvad er bæredygtig teamcoaching?

Bæredygtig coaching er en form for coaching, der tager hensyn til både individets og organisationens langsigtede velbefindende. Det betyder, at coachingsessionerne ikke kun fokuserer på at løse det aktuelle problem, men også på at skabe en bæredygtig løsning, der kan hjælpe med at forhindre fremtidige problemer. Bæredygtig coaching kan også involvere at tage hensyn til sociale faktorer og at arbejde med personen for at opbygge en bæredygtig livsstil og balance mellem arbejde og privatliv. Det centrale er løbende sunde strategier.


Bæredygtig teamcoaching er en ny form for coaching, der fokuserer på at hjælpe et team med at arbejde sammen på en måde, der er bæredygtig for både teamet og organisationen. Det betyder, at vi i coachingen fokuserer på at skabe en positiv samarbejdende arbejdspladskultur, øge teammedlemmernes engagement og motivation, og herigennem øger teamets effektivitet og produktivitet.


Coachingen fokuserer også på at hjælpe teamet med at tackle udfordringer og/eller problemer, der kan forhindre dem i at opnå deres mål. Det kan involvere at hjælpe med at definere mål og roller, forbedre kommunikationen og problemløsningen, og hjælpe med at håndtere konflikter. Målet med bæredygtig teamcoaching er at hjælpe teamet med at anvende deres potentiale og nå deres mål, hvor vejen imod målet hverken nedbryder organisationens mål eller medlemmets velbefindende.


Processen kan variere afhængigt af teamets specifikke behov og mål. Teamet mødes med coachen i regelmæssige intervaller for at arbejde på målene og løse udfordringerne. Coachen kan bruge metoder som undervisning, feedback, teamøvelser og refleksion for at hjælpe teamet med at udvikle og forbedre deres præstationer. Alt sammen til at udvikle og eventuelt justere eller ændre adfærd.


Bæredygtig teamcoaching er også en proces, der kræver kommunikation og feedback for at sikre, at teamet fortsat udvikler sig og får de værktøjer, de har brug for at opnå deres mål. Feedbacken udføres både af coachen og teamets leder.


Undervejs i processen får lederen løbende ledercoaching til at sikre at processen understøttes og coachen får inputs imellem teamcoachingen.


Forberedelse

Det første trin i bæredygtig teamcoaching er at forberede sig på coachingen. Dette inkluderer at undersøge teamets nuværende situation, deres mål og udfordringer, samt at identificere deres styrker. Dette kan enten gøre inden teamcoachingen går i gang i form af interviews med hvert enkelt medlem eller i første teamcoaching, hvis der kræves hurtig reaktion og afhjælpning af teamets udfordringer.