Lederudvikling

Organisationsudvikling

Psykisk arbejdsmiljø

Viden, sparring og muligheder – ledercoaching anvendes både af nyere ledere og ledere med mange års erfaring. I ledercoaching benyttes der personlig feedback, organisatoriske modeller eller erhvervspsykologiske redskaber, der letter den daglige ledelse. Fra kompleksitet til følgeskab der virker i praksis.

Bæredygtig ledelse er, hvor du lærer om at motivere til effektivitet uden, at dine medarbejdere bliver stresset. Du lærer om, hvordan din ledelsesstil påvirker dine medarbejdere, hvordan organisationen optimalt skal opbygges, og hvordan du igennem disse elementer skaber bæredygtig ledelse.

Ledelse i forandringer handler om mennesker og om de menneskelige følelser og efterfølgende handlinger. Forandringer kan skabe uro i de menneskelige systemer. Det kræver bevidst arbejde, for at du som leder kan gennemføre de forandringer, der ønskes. En organisationspsykolog giver dig redskaber til at kunne implementere forandringerne med succes.

Den stærkeste leder er en person, der forstår sig selv som menneske og tør tage et standpunkt. Tør træde ud af diverse ledelsesteorier og ind i det personlige lederskab. Den personlige forståelse skaber mulighed for, at dit lederskab bliver en sammensmeltning af dine egenskaber og den ledelsesrolle, der er nødvendig for organisationen.

Jeg kigger på de mest værdifulde værdier, og hjælper med at tage dem med over i en god sammensmeltning. Vi fokuserer både på kulturerne, arbejdsgangene, samarbejdet, teams, opgaver, og skaber en velfungerende proces, der smelter det bedste sammen fra jeres organisationer. Undervejs guider jeg ledelsen i forhold til at skabe en god proces.

Kommer der mange forandringer på én gang eller hurtigt efter hinanden, kan der opstå modstand fra de ansatte. Jeg kan hjælpe med identificering modstanden, og rådgive omkring, hvor der skal sætte ind. Jeg kan også rykke ind og skabe en proces, der opløser modstanden og får medarbejderne med i processen.

En organisation der har arbejdet med at gennemføre og implementere en strategi kan opleve, at det er vanskeligt at gennemføre i det praksisnære arbejde. Organisationen og omverden er kompleks og omskiftlig. Der eksisterer mange forskellige retninger inden for strategiudvikling, men en tilgang hvor der er fokus både på strategien og medarbejderinvolvering, er væsentligt.

Ønsker I at have et bæredygtig team, hvor I kommer i mål samtidig med, at I har et godt samarbejde og arbejdsglæde. I bæredygtig teamcoaching fokusere vi på at komme godt i mål sammen. Derfor er kan målet være mange ting f.eks.: performance, samarbejde, styrker, opgaveløsning, læring eller kommunikation, osv. Jeg hjælper jer i mål.

Supervision handler om, at omsætte teoretisk viden ud fra de forskellige referencerammer (systemisk, narrativ, psykodynamisk, eksistentiel) til udførsel i praksis. Alt sammen vinkler og metoder, som er befordrende for den faglige udvikling. Supervision gives til alle faggrupper både i grupper og individuelt.

I bæredygtig coaching arbejder vi med, at du kommer i mål med en bæredygtig handleplan, så du kan skabe resultater igen og igen. Bæredygtig coaching er en tilgang, som jeg selv har udviklet. I bæredygtig coaching får du redskaber til at skabe resultater uden stress. Uanset din udfordring, hjælper jeg dig godt i mål.

Graden af psykologisk tryghed i et team er det, der skiller de bedste teams fra andre. Det at være en del af et team betyder, at man skaber en relation til de andre medlemmer. I fremtidige organisationer vil teamarbejdet være kendetegnet ved udskiftning af medlemmer. En kultur med teaming kræver noget andet fra medlemmerne. Lær at skabe vedvarende psykologisk tryghed igennem konkrete redskaber.

Samtaler er til dig der har en henvisning fra lægen eller en sundhedsforsikring. Samtaler kan omhandle alt fra stress, overfald, fyring, skilsmisse, til lavt selvværd. Ønsker du at have en hverdag, hvor du er mere glad og har overskud, så skriv til at@inspires.dk og book en tid.

Den traditionelle APV kan i visse tilfælde være en hæmsko til konkrete handlinger i en almindelig hverdag. Ønsker I, at organisationen anvender APV’en og denne form for data til at skabe forandringer, kan en dialogrettet tilgang anbefales.

I første fase er der fokus på at sænke stressniveauet gennem stresslindrende aktiviteter. I fase to arbejdes der med psykologiske teknikker og redskaber til at skabe nye håndteringsstrategier. I sidste fase vendes blikket mod måden at tilgå arbejdet på, så fremtidig stress undgåes. Se fasemodellen under artikler.

Konflikter er en naturlig del af en organisation. Men det er nødvendigt at skride til handling, når konflikter dræner samarbejdet og påvirker udførelsen af kerneopgaverne. Konflikter får ofte ”sit eget liv”. Det handler derfor om, at adskille personen fra konflikten og finde muligheder for en ny fortælling, som kan genskabe samarbejdet. Konflikter kræver tæt opfølgning fra ledelsen både før, under og efter.

I proceskonsultation tages der udgangspunkt i en systemisk og narrativ referenceramme, der med sine ideer om kommunikation, relationer og fortællinger tilbyder begreber og perspektiver på fastlåste organisatoriske udfordringer. Ud fra denne tilgang bliver det muligt at konstruere en proces, hvor medarbejdere og ledere involveres i løsningen.

Akut krisehjælp udbydes til enkeltpersoner, grupper og ledelse. Krisehjælpen afhænger af, hvilken form for krise der er opstået. Har vedkommende været udsat for eller været vidne til en alvorlig ulykke, en brand, fysisk eller psykisk vold, trusler om vold eller anden lignende belastning, kan det udløse en krisereaktion, som kan afhjælpes ved krisehjælp.

En trivselsundersøgelse kan give mange forskellige data. Når du kigger på denne mængde data, er det vigtigt, at du ved, hvad du kigger efter samtidig med, at du er opmærksom på, hvad du skal handle på. Er du i tvivl, kan en organisationspsykolog hjælpe dig hele vejen fra data til handling og implementering heraf.

Psykologisk sikkerhed handler om, at medarbejderne føler sig i stand til at være sig selv uden frygt for negative konsekvenser. En kultur med psykologisk sikkerhed løfter ikke kun den enkelte medarbejder, men også hele organisationen. Igennem psykologisk sikkerhed vil medarbejderne lettere lære nye ting, fokusere på fælles mål og stå stærkere ved organisatoriske forandringer. Vil du fokusere på god kultur, så er dette noget for jer!

Ydelser

Lederudvikling · Organisationsudvikling · Psykisk arbejdsmiljø  Samtaler

 

Samtaler

Samtaler er til dig der har en henvisning fra lægen eller en sundhedsforsikring.  Samtaler kan omhandle alt fra stress, fyring, til lavt selvværd.  Ønsker du at have en hverdag, hvor du er mere glad og har overskud, så skriv til at@inspires.dk og book en tid. Se en anbefaling under referencer.

Lederudvikling:

Personligt lederskab, drift ledelse, forandringsledelse, management og leadership. Begreberne er mange, og for hver retning inden for organisationspsykologien, er der et nyt begreb og en ny teori. Lederudvikling handler om, at ledelse bliver lettere at omsætte i en kompleks hverdag, hvor der er fokus på arbejdsglæde og resultater.

Ledercoaching 

Viden, sparring og muligheder – ledercoaching anvendes både af nyere ledere og ledere med mange års erfaring. I ledercoaching benyttes der personlig feedback, organisatoriske modeller eller erhvervspsykologiske redskaber, der letter den daglige ledelse. Fra kompleksitet til følgeskab der virker i praksis. Se en anbefaling under referencer.

Bæredygtig ledelse

Bæredygtig ledelse er, hvor du lærer om at motivere til effektivitet uden, at dine medarbejdere bliver stresset. Du lærer om, hvordan din ledelsesstil påvirker dine medarbejdere, hvordan organisationen optimalt skal opbygges, og hvordan du igennem disse elementer skaber bæredygtig ledelse.  

 

Forandringsledelse 

Ledelse i forandringer handler om mennesker og om de menneskelige følelser og efterfølgende handlinger. Forandringer kan skabe uro i de menneskelige systemer. Det kræver bevidst arbejde, for at du som leder kan gennemføre de forandringer, der ønskes. En organisationspsykolog giver dig redskaber til at kunne implementere forandringerne med succes.

Personligt Lederskab

Den stærkeste leder er en person, der forstår sig selv som menneske og tør tage et standpunkt. Tør træde ud af diverse ledelsesteorier og ind i det personlige lederskab. Den personlige forståelse skaber mulighed for, at dit lederskab bliver en sammensmeltning af dine egenskaber og den ledelsesrolle, der er nødvendig for organisationen.  

Organisationsudvikling:

En velfungerende og levende organisation er i evig udvikling. Trivsel og resultater skabes når organisationen og alle parter fungerer i optimalt samspil. Det er væsentligt at have øje for kompleksiteten omkring organisationsudvikling for at kunne lykkes med at løse kerneopgaverne.

Fusioner

Jeg kigger på de mest værdifulde værdier, og hjælper med at tage dem med over i en god sammensmeltning. Vi fokuserer både på kulturerne, arbejdsgangene, samarbejdet, teams, opgaver, og skaber en velfungerende proces, der smelter det bedste sammen fra jeres organisationer. Undervejs guider jeg ledelsen i forhold til at skabe en god proces. 

Forandringer

Kommer der mange forandringer på én gang eller hurtigt efter hinanden, kan der opstå modstand fra de ansatte. Jeg kan hjælpe med identificering modstanden, og rådgive omkring, hvor der skal sætte ind. Jeg kan også rykke ind og skabe en proces, der opløser modstanden og får medarbejderne med i processen. 

Strategi

En organisation der har arbejdet med at gennemføre og implementere en strategi kan opleve, at det er vanskeligt at gennemføre i det praksisnære arbejde. Organisationen og omverden er kompleks og omskiftlig. Der eksisterer mange forskellige retninger inden for strategiudvikling, men en tilgang hvor der er fokus både på strategien og medarbejderinvolvering, er væsentligt.

Bæredygtig teamcoaching

Ønsker I at have et bæredygtig team, hvor I kommer i mål samtidig med, at I har et godt samarbejde og arbejdsglæde. I bæredygtig teamcoaching fokusere vi på at komme godt i mål sammen. 
Derfor er kan målet være mange ting f.eks.: performance, samarbejde, styrker, opgaveløsning, læring eller kommunikation, osv. Jeg hjælper jer i mål.

Proceskonsultation

I proceskonsultation tages der udgangspunkt i en systemisk og narrativ referenceramme, der med sine ideer om kommunikation, relationer og fortællinger tilbyder begreber og perspektiver på fastlåste organisatoriske udfordringer. Ud fra denne tilgang bliver det muligt at konstruere en proces, hvor medarbejdere og ledere involveres i løsningen.

Supervision 

Supervision handler om, at omsætte teoretisk viden ud fra de forskellige referencerammer (systemisk, narrativ, psykodynamisk, eksistentiel) til udførsel i praksis. Alt sammen vinkler og metoder, som er befordrende for den faglige udvikling. Supervision gives til alle faggrupper både i grupper og individuelt. Se en anbefaling under referencer.

Bæredygtig coaching

I bæredygtig coaching arbejder vi med, at du kommer i mål med en bæredygtig handleplan, så du kan skabe resultater igen og igen. Bæredygtig coaching er en tilgang, som jeg selv har udviklet. I bæredygtig coaching får du redskaber til at skabe resultater uden stress. Uanset din udfordring, hjælper jeg dig godt i mål. 

Psykisk arbejdsmiljø:

APV 

Den traditionelle APV kan i visse tilfælde være en hæmsko til konkrete handlinger i en almindelig hverdag. Ønsker I, at organisationen anvender APV’en og denne form for data til at skabe forandringer, kan en dialogrettet tilgang anbefales.

Trivselsundersøgelse

En trivselsundersøgelse kan give mange forskellige data. Når du kigger på denne mængde data, er det vigtigt, at du ved, hvad du kigger efter samtidig med, at du er opmærksom på, hvad du skal handle på. Er du i tvivl, kan en organisationspsykolog hjælpe dig hele vejen fra data til handling og implementering heraf.

 

Stresshåndtering 

I første fase er der fokus på at sænke stressniveauet gennem stresslindrende aktiviteter. I fase to arbejdes der med psykologiske teknikker og redskaber, så situationen kan ændres og håndteres. I sidste fase vendes blikket mod fremtiden, og de forebyggende muligheder kortlægges. Se en anbefaling under referencer.

Konflikthåndtering 

Konflikter er en naturlig del af en organisation. Men det er nødvendigt at skride til handling, når konflikter dræner samarbejdet og påvirker udførelsen af kerneopgaverne. Konflikter får ofte ”sit eget liv”. Det handler derfor om, at adskille personen fra konflikten og finde muligheder for en ny fortælling, som kan genskabe samarbejdet. Konflikter kræver tæt opfølgning fra ledelsen både før, under og efter.

Mægling 

Der kan være behov for mægling, når alt er gået i stå. Jeg arbejder her ud fra den løsningsfokuserede tilgang, hvor vi sammen undersøger løsninger fremfor problemer. Jeg anbefaler, det udføres af én, som ikke er involveret i uenigheden, og derfor vil jeg være den ideelle løsningsorienterede tredjepart, der varetager jeres fælles interesser.

Krisehjælp

Akut krisehjælp udbydes til enkeltpersoner, grupper og ledelse. Krisehjælpen afhænger af, hvilken form for krise der er opstået. Har vedkommende været udsat for eller været vidne til en alvorlig ulykke, en brand, fysisk eller psykisk vold, trusler om vold eller anden lignende belastning, kan det udløse en krisereaktion, som kan afhjælpes ved krisehjælp.