photo-1600880292203-757bb62b4baf

SUPERVISION

Supervision hos os, er en proces, hvor den supervisererede er i centrum. Vi vælger metoden sammen. Det kan være med udgangspunkt i: systemisk/narrativ, ACT, kognitiv terapi osv. Supervisor er med til at guide i forhold til metodevalg og tilgang. Trivsel er i højsædet og psykologisk tryghed er rammen. 

Målet med supervision er at forbedre superviserede trivsel og arbejde, igennem styrkelse af deres faglige udvikling og i sidste ende bidrage til organisationens succes.

 

Supervision til psykologer

Supervision i psykologi refererer til den proces, hvor en autoriseret psykolog og specialist (supervisor) giver vejledning, feedback og støtte til en anden psykolog (superviserede) i udviklingen af ​​deres faglige færdigheder, viden og etiske praksisser. Formålet med supervision er at hjælpe den superviserede med at styrke deres kompetencer, fremme deres faglige vækst og sikre, at de yder en høj kvalitet og etisk pleje til kunderne. Som godkendt supervisor af Dansk Psykolog Forening, har vi mange års erfaring med at supervisere psykologer. 

 

Hvordan bruger man supervision i grupper?

 Gruppesupervision refererer til en proces, hvor en autoriseret psykolog og specialist (supervisoren) giver vejledning, feedback og støtte til en gruppe (de superviserede) i udviklingen af ​​deres faglige færdigheder og viden. Formålet med gruppesupervision er at hjælpe de superviserede med at trives, styrke deres kompetencer, fremme deres faglige vækst og sikre, at de yder en høj kvalitet og etisk pleje til kunderne.

 

For at bruge gruppesupervision afklares:

  • Definer mål: Angiv klart målene for gruppesupervisionen, såsom at cases i specifikke sager, trivsel som fagperson eller tage fat på etiske spørgsmål eller udvikle specifikke færdigheder.
  • Trivsel: Fremme faglig trivsel, hvor alle medlemmer får feedback, vejledning og støtte til at trives som fagperson i eget felt.
  • Opmuntre til deltagelse: Fremme et støttende og samarbejdende miljø ved at tilskynde alle medlemmer til at deltage og dele deres perspektiver på en tryg måde.
  • Gennemgå cases: Gennemgå cases fra hvert medlems praksis for at give feedback, vejledning og støtte.
  • Vende tilgange: Fremlægge forskellige tilgange og teknikker, og giv vejledning om deres effektive anvendelse.
  • Håndtere etiske spørgsmål: Vende etiske spørgsmål, der opstår i praksis, og giv vejledning om bedste praksis.
  • Fremme faglig vækst: Fremme den faglige vækst for hvert enkelt medlem ved at give støtte, feedback og vejledning om deres individuelle udvikling.

 

Gruppesupervision kan være et værdifuldt værktøj til at fremme den faglige udvikling, forbedre kvaliteten af ​​den pleje, der ydes til kunderne, og fremme samarbejdet mellem kolleger.

 

 Tag os med på din rejse, og få redskaberne til at komme godt i mål.


Kontakt os