1 til 1 sessioner

VI anvender ikke en traditionel tilgang. VI arbejder redskabsorienteret. Det betyder, at du ved, hvad du skal gøre skridt for skridt på din rejse. 

som specialist anvender vi i samråd med dig den tilgang, du har behov for. Det kan fx være coaching, positiv psykologi, mindfulness, kognitiv, narrativ eller systemisk tilgang. 

Ønsker du en erhvervspsykolog der altid er transparent, opmuntrende og støttende i, at du får det, du har behov for, så er det os, du skal kontakte. 


Hvad er et redskab? 

Et redskab er en handling, som er med til at skabe forandringer henimod det resultat, du ønsker at opnå.

Redskaberne er med til at bygge bro imellem det, du skal indse og det, du skal gøre for at komme i mål. Det betyder, at vi hjælper med at finde årsagerne til dine udfordringer, og give dig redskaberne, der skaber en forandring.


Feedback 

Nogle gange er feedback en del af sessionen. Feedback bruges til, hvis der er noget, du kan gøre anderledes eller hurtigere giver dig bedre resultater. Feedback anvender vi altid til at hjælpe dig godt videre. 

Vi hjælper dig med at tage handling, så du opnår det, du ønsker. 


Behandling 

Når du modtager behandling her, så betyder det, at vi giver dig redskaberne til at gøre noget andet i dit liv. 

 

Traumebehandling 

Vi arbejder med traumer og PTSD på forskellige måder, som gør, at du får en integration af dit traume og herigennem kan gøre noget andet i dit liv. 

 
Tag os med på din rejse, og få redskaberne til at komme godt i mål