Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Ledelse i Forandringstid - Trivsel som nøglen igennem forandringen

Ledelse i forandringer

I en verden, der konstant udvikler sig, bliver ledelse i forandringstider en afgørende faktor for en organisation.


I denne blogpost vil jeg fokusere på betydningen af trivsel i organisationen og undersøge den nyeste forskning på området. Jeg vil også diskutere strategier, som ledelsen kan anvende for at fremme trivsel og hvordan Tillidsrepræsentanter (TR) og Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) kan hjælpe ledelsen med at opnå dette.


Den Nyeste Forskning

Forskning viser tydeligt, at trivsel har en direkte indvirkning på medarbejdernes produktivitet, engagement og langsigtede præstationer. En artikel i tidsskriftet Journal of Applied Psychology (2022) fandt, at medarbejdere, der oplever høj trivsel, er mere tilbøjelige til at være kreative, innovative og have en større arbejdsmotivation. En anden undersøgelse offentliggjort i Harvard Business Review (2023) viste, at trivsel på arbejdspladsen er forbundet med lavere sygefravær og medarbejderomsorg, hvilket resulterer i øget produktivitet og giver lavere omkostninger for organisationen.


Strategier for Ledelsen

 Ledere kan anvende forskellige strategier til at understøtte trivslen igennem en forandringsproces. Det kan være følelsesmæssigt for medarbejderne at komme igennem og ud på den anden side, men med fokus på trivsel og håndtering af følelser, så er det muligt. 


Kommunikation og transparens

Ledelsen bør være åben og kommunikere klart omkring forandringer i organisationen. Dette skaber tillid og mindsker usikkerhed blandt medarbejderne. Ved at involvere medarbejderne i beslutningsprocessen kan ledelsen skabe en følelse af ejerskab og styrke deres engagement.


Fleksibilitet og tilpasningsevne

I en forandringstid er det vigtigt for ledelsen at være fleksibel og støttende. Ved at tilbyde fleksible arbejdsordninger og mulighed for efteruddannelse kan medarbejderne bedre håndtere forandringer og føle sig understøttede i deres udvikling henimod de nye rammer og/eller krav.


Støtte og anerkendelse

Ledelsen bør aktivt støtte medarbejdernes trivsel ved at vise anerkendelse og værdsættelse for deres indsats. Dette kan gøres gennem regelmæssige feedback og anerkendelse af gode præstationer. Det er vigtigt, at ledelsen også er lydhør over for medarbejdernes bekymringer og følelser samt tilbyder støtte i vanskelige perioder, da anerkendelse ellers ikke vil blive modtaget og nærmere oplevet som manglende forståelse.


TR og AMR's rolle i at fremme trivsel

Tillidsrepræsentanter (TR) og Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) spiller en væsentlig rolle i at sikre medarbejdernes trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen. TR og AMR kan fungere som bindeled mellem medarbejderne og ledelsen og kan bidrage til at opnå trivsel i organisationen på følgende måder:


Medarbejderrepræsentation

TR og AMR repræsenterer medarbejdernes interesser over for ledelsen. De kan samle feedback, bekymringer og forslag fra medarbejderne og formidle disse til ledelsen. Dette kan skabe en åben dialog og giver medarbejderne en stemme i beslutningsprocessen. Det forudsætter dog også, at ledelsen lytter til medarbejderrepræsentanterne.


Samarbejde om trivselsinitiativer

TR og AMR kan samarbejde med ledelsen om at udvikle og implementere trivselsinitiativer. Ved at identificere og adressere specifikke udfordringer relateret til trivsel på arbejdspladsen kan de bidrage til at skabe et sundt arbejdsmiljø og forbedre medarbejdernes trivsel.


Uddannelse og rådgivning

TR og AMR kan spille en rolle som rådgivere og ressourcepersoner for medarbejderne. De kan tilbyde støtte og vejledning om arbejdsmiljømæssige spørgsmål, stresshåndtering og konfliktløsning.

Ledelse i forandringstider er en kompleks opgave, der kræver fokus på medarbejdernes trivsel. Den nyeste forskning understreger vigtigheden af trivsel for medarbejdernes engagement, produktivitet og præstationer. Ved at implementere strategier som kommunikation, fleksibilitet og støtte kan ledelsen fremme trivsel i organisationen.


Tillidsrepræsentanter (TR) og Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) spiller en afgørende rolle i at sikre medarbejdernes trivsel ved at repræsentere deres interesser, samarbejde med ledelsen og tilbyde rådgivning og støtte. Ved at prioritere trivsel kan ledelsen skabe et positivt arbejdsmiljø og bidrage til organisationens succes i forandringstider.


Dette blogindlæg er en del af en serie - alt omkring ledelse. 

 

Referencer:


  • Grant, A. M., Parker, S. K., & Collins, C. G. (2022). Promoting Creativity and Innovation in Organizations: A Positive Leadership Perspective. Journal of Applied Psychology, 107(6), 869-882.


  • Spreitzer, G., & Porath, C. (2023). Creating a Positive Work Environment. Harvard Business Review.