Der blogges af Anna-Mette Thomsen Danmarks eneste Aut. Psykolog der er Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi samt Psykotraumatologi

Løsningen på stress i organisationen - skab en sund performancekultur

Billede løsning på stress i organisationen

Dette blogindlæg er af den lidt nørdede karakter og henvender sig til dem, som gerne vil have en skridt for skridt guide til, hvordan du skaber en sund performancekultur. 

Som erhvervspsykolog ser jeg mange organisationer, der gerne vil skabe de bedste rammer for deres medarbejdere, men alligevel ender i stressfælden. 

Stress koster på alle parametre. Både personligt/fysiologisk, sammenarbejdsmæssigt, organisatorisk og økonomisk. Alligevel fylder stress i manges dagligdag. Flere og flere ledere har erfaring med stress både hos dem selv og hos medarbejderne.

En sund performancekultur er løsningen på stress. Det fjerner stress som et individuelt problem til en løsning i fællesskab, som både skaber performance og resultater samtidig med, at der er arbejdsglæde.

 

Hvad er organisationskultur

Vi kan definere en organisationskultur som de organisatoriske normer og værdier, holdninger og handlinger som gør en organisation til det, den er.

  • Hvordan ledes der?
  •  Hvordan er lederes adfærd?
  •  Hvordan fungerer retningen, rammer, regler, relationer, roller, råderummet?
  •  Hvordan opnår vi resultater i organisationen?
  •  Hvordan bevares balancen? 
  •  Hvilke sunde strategier anvendes der individuelt, teamet/afdelingen og organisationen?


Sund performancekultur defineres som:

Deltagende, team-orienteret ud fra mål, sunde strategier, feedback og balance.

 

Sådan udvikler I en sund performancekultur

For at udvikle en sund performancekultur er det væsentligt, at I har kortlagt den I allerede har, og hvorfor I ønsker at ændre den. Et stærkt hvorfor er en central motivationsfaktor til at medarbejderne tilegner sig målet om en nye kultur, som et mål. Når medarbejderne får et stærkt hvorfor, som de kan acceptere, så bliver det til et selvsat mål - altså et mål, som de selv går efter at opfylde.

Kortlægningen kan udføres ved hjælp af en kulturanalyse. En kulturanalyse er en undersøgelse af alle de aspekter, som påvirker jeres kultur. 

En ændring af en kultur handler grundlæggende om at ændre adfærd igennem hele organisationen. Her er de væsentligste trin:


7 trin: 

1.  Begynd med at identificere og beskrive jeres kernekultur — herunder ledelseskulturen

2. Skab en vision for den fremtidige sunde performancekultur

3. Klarlæg mål med den ønskede udvikling - gerne sammen med medarbejderne

4. Udvikl og gennemfør et ledelsesprogram for at udvikle den sunde performance i ledelsesadfærd, og for at klæde lederne på til at drive udviklingen samt fungere som feedback agenter til at skabe resultater

5. Definer udviklingen som kan understøtte målet og sørg for at de understøtter visionen

6. Afklar hvilken udvikling, der er brug for og sandsynlige

7. Lav en udførlig bæredygtig handleplan for de ønskede forandringer med mål og delmål og iværksæt den

 

Brug de 7 trin til at skabe din sunde performancekultur. 

 

God arbejdslyst.