Profilen i Inspires

Jeg har fra barnsben altid drømt om at blive psykolog, fordi jeg gerne ville hjælpe andre. Jeg er uddannet psykolog (cand.psyk.) fra Århus Universitet med speciale i coaching indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Jeg er også godkendt som autoriseret psykolog og coach.

Jeg er blevet organisationspsykolog, fordi jeg tror på et bæredygtigt arbejdsliv, hvor den organisatoriske dynamik medfører trivsel, arbejdsglæde og performance. Hvor stress blot er en saga fremfor et faktum. Når vi bliver ved med at trives, kan vi skabe god performance igen og igen. Jeg er optaget af bæredygtige resultater og innovative løsninger, der virker for medarbejdere, ledere, teams samt organisationer.

Det skal være både evidensbaseret og håndgribeligt, så I får det, der kan omsættes og anvendes i jeres hverdag. Det vil være mig en ære at hjælpe med skabe et bærdygtigt arbejdsliv, en bæredygtig organisation, en bæredygtig ledelsesstil til dig og dine medarbejdere eller bæredygtigt team til jer.

 

BAG INSPIRES

Anna-Mette Thomsen er grundlægger og ejer af virksomheden INSPIRES, der blev etableret i 2006. Hun er daglig driftsleder af virksomheden, og den ledende organisationspsykolog i forløb med organisationer, hvor flere psykologer samarbejder om at komme godt i mål.

 

Anna-Mette er forhåndsgodkendt af arbejdstilsynet.

 

SPECIALIST OG UDDANNELSER

Hun er den eneste specialist og supervisor indenfor arbejds- og organisationspsykologi i Esbjerg, hvilket er det højeste niveau af efteruddannelse blandt psykologer. En specialistuddannelse er en længerevarende uddannelse på kandidatniveau.

Hun er desuden uddannet proceskonsulent indenfor det narrative og systemiske felt, specialistudannet fra Design & Drive, uddannet i adfærdsdesign, projektlederuddannet, uddannet i testpsykologi, kognitiv adfærdsterapi, og instruktør i mindfulness. Hun er påbegyndt endnu en specialist uddannelse i psykotraumatologi for at imødekomme specialistviden inden for arbejdsulykker. 

 

HVEM FÅR HJULENE TIL AT DREJE I INSPIRES 

Elisabeth Jørgensen har været ansat siden 2013, som sekretær med speciale i bogholderi. I 2016 tiltrådte en bestyrelse. Kræn Platz er den fungerende bestyrelsesformand.