Profilen i INSPIRES - Anna-Mette Thomsen

Jeg er Anna-Mette Thomsen. Jeg har lige fra barnsben drømt om at blive psykolog, fordi jeg gerne ville hjælpe andre. Jeg er uddannet psykolog (cand.psyk.) fra Århus Universitet og har speciale i coaching indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske felt. Jeg er sidenhen godkendt som autoriseret psykolog og coach. 

Jeg har set mange mennesker være helt nedbrudt af deres arbejde. Jeg valgte derfor at fokusere på erhvervspsykologi, fordi jeg mener,  at et bæredygtigt arbejdsliv centralt. Jeg mener, at det er vigtigt, at den organisatoriske dynamik medfører trivsel, arbejdsglæde og performance. Mit mål er, at stress skal høre fortiden til - ikke være en selvfølge i arbejdslivet. Når vi trives, kan vi skabe god performance igen og igen. Jeg er optaget af bæredygtige resultater og innovative løsninger, der virker for både medarbejdere, ledere, teams og organisationer.

Jeg arbejder evidensbaseret og håndgribeligt, så I får hjælpsomme værktøjer, I kan anvende i jeres hverdag.

 

BAG INSPIRES

Anna-Mette Thomsen er grundlægger og ejer af virksomheden INSPIRES i Esbjerg, der blev etableret i 2006. Hun er daglig leder af virksomheden og den ledende erhvervspsykolog i forløb med organisationer, hvor flere psykologer samarbejder om at få jer godt i mål.

 

Anna-Mette er forhåndsgodkendt af arbejdstilsynet.


SPECIALIST OG UDDANNELSER

Anna-Mette er som den eneste i Esbjerg specialist og supervisor indenfor arbejds- og organisationspsykologi. Hun er desuden specialistuddannet i psykotraumatologi, som den eneste i Danmark. Hun har på den måde erhvervet sig viden om og redskaber til at håndtere arbejdsulykker, dårligt arbejdsmiljø og psykiske belastninger på arbejdet. En specialistuddannelse er en længerevarende uddannelse på kandidatniveau, og med disse har Anna-Mette nået det højeste niveau af efteruddannelse for psykologer.

Ud over ovennævnte har Anna-Mette

  • Uddannelse som proceskonsulent indenfor det narrative og systemiske felt
  • Specialistuddannelse fra Design & Drive
  • Uddannelse i adfærdsdesign
  • Projektlederuddannelse
  • Uddannelse i testpsykologi
  • Uddannelse i adfærdsterapi
  • Uddannelse i udførelse af NADA-behandling
  • Instruktøruddannelse i mindfulness


HVEM FÅR ellers HJULENE TIL AT DREJE I INSPIRES 

Elisabeth Jørgensen har været ansat siden 2013, som sekretær. I 2016 tiltrådte en bestyrelse. Kræn Platz er den fungerende bestyrelsesformand.