High five i teamet

Bæredygtig teamcoaching

Dette blogindlæg er af den lidt nørdede karakter og henvender sig til dem, som gerne vil have en skridt for skridt guide til, hvad bæredygtig teamcoaching er, og hvordan du udfører den i praksis. 

Som erhvervspsykolog ser jeg mange organisationer, der gerne vil skabe de bedste resultater i teamet, men alligevel oplever adskillige udfordringer. 

 

Hvad er bæredygtig teamcoaching?

Bæredygtig coaching er en form for coaching, der tager hensyn til både individets og organisationens langsigtede velbefindende. Det betyder, at coachingsessionerne ikke kun fokuserer på at løse det aktuelle problem, men også på at skabe en bæredygtig løsning, der kan hjælpe med at forhindre fremtidige problemer. Bæredygtig coaching kan også involvere at tage hensyn til sociale faktorer og at arbejde med personen for at opbygge en bæredygtig livsstil og balance mellem arbejde og privatliv. Det centrale er løbende sunde strategier.

 

Bæredygtig teamcoaching er en ny form for coaching, der fokuserer på at hjælpe et team med at arbejde sammen på en måde, der er bæredygtig for både teamet og organisationen. Det betyder, at vi i coachingen fokuserer på at skabe en positiv samarbejdende arbejdspladskultur, øge teammedlemmernes engagement og motivation, og herigennem øger teamets effektivitet og produktivitet.

 

Coachingen fokuserer også på at hjælpe teamet med at tackle udfordringer og/eller problemer, der kan forhindre dem i at opnå deres mål. Det kan involvere at hjælpe med at definere mål og roller, forbedre kommunikationen og problemløsningen, og hjælpe med at håndtere konflikter. Målet med bæredygtig teamcoaching er at hjælpe teamet med at anvende deres potentiale og nå deres mål, hvor vejen imod målet hverken nedbryder organisationens mål eller medlemmets velbefindende.

 

Processen kan variere afhængigt af teamets specifikke behov og mål. Teamet mødes med coachen i regelmæssige intervaller for at arbejde på målene og løse udfordringerne. Coachen kan bruge metoder som undervisning, feedback, teamøvelser og refleksion for at hjælpe teamet med at udvikle og forbedre deres præstationer. Alt sammen til at udvikle og eventuelt justere eller ændre adfærd.

 

Bæredygtig teamcoaching er også en proces, der kræver kommunikation og feedback for at sikre, at teamet fortsat udvikler sig og får de værktøjer, de har brug for at opnå deres mål. Feedbacken udføres både af coachen og teamets leder.

 

Undervejs i processen får lederen løbende ledercoaching til at sikre at processen understøttes og coachen får inputs imellem teamcoachingen.

 

 

Forberedelse

Det første trin i bæredygtig teamcoaching er at forberede sig på coachingen. Dette inkluderer at undersøge teamets nuværende situation, deres mål og udfordringer, samt at identificere deres styrker. Dette kan enten gøre inden teamcoachingen går i gang i form af interviews med hvert enkelt medlem eller i første teamcoaching, hvis der kræves hurtig reaktion og afhjælpning af teamets udfordringer.

 

Oprette et sikkert rum

Det andet trin er at skabe et sikkert rum for teamet, hvor de føler sig komfortable med at dele deres tanker og følelser. Dette kan opnås ved at etablere klare retningslinjer for kommunikation og at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære. Det gøres enten under interviewrunden eller i første teamcoaching.

 

Identificering af problemstillinger

Det tredje trin er at identificere de udfordringer og/eller problemstillinger, som teamet står over for, og at arbejde sammen med teamet for at finde løsninger på dem. Dette gøres at undersøge flere mulige løsninger enten i reflektionsspørgsmål under interviewrunden eller i første teamcoaching, hvis dette er nødvendigt. Teamet har stor indflydelse på løsningen, og processen afhænger af deres accept.

 

Implementering af løsninger

Det fjerde trin er at implementere de løsninger, som er blevet fundet, og at observere deres effektivitet. Dette kan omfatte at etablere løbende mål og målemetoder for at overvåge fremskridt og justere løsningerne, hvis det er nødvendigt.

 

Vedligeholdelse og fortsat udvikling

Det femte trin er at vedligeholde og fortsat udvikle teamet. Dette kan omfatte at arbejde med teamet for at opretholde motivationen og engagementet, samt at støtte dem i at fortsætte med at lære og udvikle sig. Dette trin overtages af lederen, når coachen trækker sig ud af processen.

 

I flere forskellige teamcoachinger har jeg kombineret identificering, målsætninger og rammesætning i første session, fordi teamet var under pres og der var behov for hurtig afhjælpning. Det har været tilfældet ved konflikter, sygemeldinger og teammedlemmers opsigelser. Samarbejdet med teamets leder er især vigtigt, når disse udfordringer opstår, da vores samarbejde er afgørende for hele processen og vores målopnåelse. Det er lederen, der for eksempel fokuserer på roller og råderum i udførelsen af arbejdsopgaverne. Lederen får coaching på, hvordan dette løses i praksis.

 

 

 

Skal vi hjælpe dig, så kontakt os nu!

Kontakt

Forbliv forbundet!

Tilmeld dig vores e-mailliste for at modtage de seneste nyheder og opdateringer. 

Vi kan ikke lide SPAM. Vi vil aldrig sælge dine oplysninger, uanset årsag.